ข้อบกพร่องของเครื่องยนต์คือคุณสมบัติของขั้นตอนนี้

เริ่มต้นด้วยความจริงที่ว่าข้อบกพร่องของเครื่องยนต์เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการถอดชิ้นส่วนไฟฟ้าเบื้องต้นออกจากชิ้นส่วนหลังจากตรวจสอบชิ้นส่วนและทำการตรวจวัดเพื่อเปรียบเทียบกับพารามิเตอร์ที่ระบุ

จากข้อมูลที่ได้รับจะมีการพิจารณาว่าควรจะเปลี่ยนชิ้นส่วนใดและสิ่งอื่นใดที่สามารถเรียกคืนหรือซ่อมแซมเพื่อทำงานต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดสาเหตุที่ซ่อนของความเสียหายที่เกิดขึ้นใน ICE เฉพาะ

กล่าวได้ว่าต้นแบบได้รับความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเครื่องยนต์และระดับความเสียหายและยังสามารถประเมินประมาณจำนวนงานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมมอเตอร์ได้มากถึงแม้จะมีข้อบกพร่องก็ตาม ลองพิจารณาดูว่าเครื่องยนต์มีข้อบกพร่องและวิธีดำเนินการนี้อย่างไร

ข้อบกพร่องของเครื่องยนต์: ขั้นตอนข้อบกพร่องของเครื่องยนต์คืออะไร

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นความบกพร่องของเครื่องยนต์เป็นสิ่งจำเป็นในการประเมินสภาพโดยรวมของ ICE รวมทั้งเพื่อให้ทราบสาเหตุของความล้มเหลวบางส่วนหรือทั้งหมดของชุดขับเคลื่อนชื่อของขั้นตอนนี้มาจากข้อบกพร่องของคำซึ่งก็คือข้อบกพร่องของเครื่องยนต์เพื่อระบุข้อบกพร่องที่ชัดเจนและซ่อนไว้มากมาย

การแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลที่อาจจะมีหลายคนที่เริ่มต้นด้วยความจำเป็นในการก่อนการตรวจสอบในเชิงลึกของมอเตอร์ก่อนที่จะมีการยกเครื่องการวางแผนที่จะประเมินความเสียหายที่เกิดหลังจากการสลายที่ไม่คาดฝัน (ยึดเครื่องยนต์เสียก้านค้อนน้ำเข็มขัดเวลาหัก ฯลฯ )

โดยปกติมอเตอร์จะสึกหรอตามธรรมชาติและการสึกหรอดังกล่าวมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป สวมใส่ค่อยๆแหวนลูกสูบ, กระจกถังได้รับความเสียหายมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของถังที่นั่งวาล์วจะแตกมีการเสื่อมสภาพของแบริ่งเลื่อนวารสารเพลาข้อเหวี่ยง ฯลฯ

มันจะเปิดออกเป็นที่เหมาะสมที่จะกล่าวว่าทรัพยากรของเครื่องยนต์ที่มีระยะทางขนาดใหญ่จะหมดเพียง อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้ายังได้รับข้อบกพร่องเร็วกว่ากำหนด ในสถานการณ์เช่นนี้มันเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เพียง แต่ในการตรวจจับและขจัดความเสียหายที่มีอยู่แทนที่แต่ละส่วน ฯลฯ แต่ยังเพื่อตรวจสอบสาเหตุหลักของการสลายดังกล่าว

ความจริงก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้สร้างต้นเหตุมาก่อนแล้วหลังจากที่ซ่อมแซมหรือกั้นตัวเครื่องยนต์จะสามารถล้มเหลวได้เรื่อย ๆ และบางครั้งก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ปรากฎว่าข้อบกพร่องนี้ถือได้ว่าไม่ใช่แค่เพียงการประเมินเท่านั้น แต่ยังเป็นขั้นตอนการวินิจฉัยที่ช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับปัญหาใด

ข้อบกพร่องในชุดจ่ายไฟเป็นอย่างไร

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่คุณต้องการลดความผิดพลาดของเครื่องยนต์แล้วเราจะต้องพิจารณาขั้นตอนนี้ด้วย โดยทั่วไปข้อบกพร่องของเครื่องยนต์สามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนได้

  1. ในตอนเริ่มต้นข้อบกพร่องของชิ้นส่วนต่างๆจะเริ่มดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการถอดชิ้นส่วนไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมของ ICE จะตรวจสอบสภาพของแต่ละส่วนที่ถูกถอดออกจากมอเตอร์หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับการประเมินเบื้องต้นนี้แล้วจะสามารถสรุปข้อสรุปได้
  2. จากนั้นเจ้านายจะวางรายละเอียดด้านใดด้านหนึ่งที่เสียหายหรือไม่สามารถซ่อมแซมได้ หลังจากรายละเอียดเหล่านี้คุณจำเป็นต้องแทนที่ด้วยข้อมูลใหม่ กลุ่มอื่นจะถูกสร้างขึ้นถัดจากส่วนที่ยังเหมาะสำหรับการบูรณะหรือไม่ได้รับความเสียหายที่สังเกตเห็นได้
  3. รายละเอียดที่เก็บรวบรวมในกลุ่มที่สองเป็นองค์ประกอบสำหรับขั้นตอนที่สองของข้อบกพร่อง หลังจากนั้นข้อมูลที่ได้จะถูกเปรียบเทียบกับค่าที่ระบุ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ใช้แผ่นชำรุดบกพร่องซึ่งเรียกว่ารายการชิ้นส่วนที่ได้รับการบูรณะและชิ้นส่วนเหล่านั้นซึ่งไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมแซมในปัจจุบัน รายการดังกล่าวที่มีการเริ่มต้นของความจำเป็นในการซ่อมแซมต่อไปอำนวยความสะดวกในการทำงานสำหรับการบกพร่องต่อมาของชิ้นส่วน

กระบอกสูบเครื่องยนต์

อย่างที่คุณทราบแล้วว่ากระบอกสูบเป็นส่วนหลักของเครื่องยนต์ทั้งหมด นอกจากนี้ BC เป็นส่วนหนึ่งที่มีหมายเลขตั้งแต่หมายเลขเครื่องยนต์จะทำตรงกับบล็อก กล่าวอีกนัยหนึ่งบล็อกต้องได้รับความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการทดแทนที่สมบูรณ์ของมันหมายถึงปัญหาอื่น ๆ ในส่วนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

  • ข้อบกพร่องของเครื่องยนต์เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกระบอกสูบ ในตอนเริ่มต้นจะมีการตรวจสอบเครื่องเพื่อตรวจจับการขูดขีดรอยแตกบนกระจกทรงกระบอกระหว่างรูเกลียวในจุดยึดหัวถัง
  • หากสังเกตน้ำมันเครื่องป้อนสารป้องกันการแข็งตัวหรือสารป้องกันการแข็งตัวที่อยู่ในน้ำมันแล้วจะมีการบีบอัดเพิ่มเติมของบล็อกเพื่อหารอยแตกในช่องน้ำมันหรือช่องระบายความร้อน
  • จากนั้นอุณหภูมิและปลั๊กน้ำมันจะถูกตรวจสอบเพื่อความสมบูรณ์รวมทั้งการตรวจสอบจะส่งผลต่อมุมของเพลาข้อเหวี่ยงราก (แอก) เป็นต้น
  • ขั้นตอนต่อไปคือการวัดกระบอกสูบด้วยเครื่องมือพิเศษ (caliper ฯลฯ ) เนื่องจากการวัดดังกล่าวจึงได้มีการประเมินผลการผลิตซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุได้ว่ากระบอกสูบเหมาะสำหรับการใช้งานต่อไปหรือไม่
  • บล็อกที่ใช้ซึ่งมีปลั๊กแบบถอดเปลี่ยนได้จะต้องได้รับการตรวจสอบในพื้นที่ของซับของพื้นผิวเงื่อนไขของการยึดหมุดสำหรับติดตั้งหัวถัง ฯลฯ จะได้รับการประเมินแบบขนาน

ที่คุณสามารถดูผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซม ICE ให้ความสนใจสูงสุดในบล็อกของถัง บล็อกถูกตรวจสอบอย่างรอบคอบสำหรับรอยแตกและการชักลึกในพื้นที่ของถังกระจก, น้ำมันและช่องทางอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ

หากหน่วยมีความเสียหายดังกล่าวให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเป็นไปได้ในการซ่อมข้อบกพร่องบางอย่างเช่นกระบอกสูบที่น่าเบื่อบล็อกบุชชิ่งเป็นต้นเครื่องที่ได้รับการซ่อมแซมจะถูกซักแล้วจึงล้างคราบน้ำมันและล้างออก

นอกจากนี้เรายังแนะนำให้อ่านบทความเกี่ยวกับการยกเครื่องเครื่องยนต์หลัก จากบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของการยกเครื่องใหม่ประเภทของการดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมเครื่องยนต์และอื่น ๆ

BC เพิ่มเติมได้รับการขัดเกลาในมิติการซ่อมแซมหรือใช้เพื่อคืนค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็น (ขึ้นอยู่กับชนิดของบล็อกวัสดุในการผลิตระดับความเสียหาย ฯลฯ ) ในเวลาเดียวกันสิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการอย่างถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตามคุณสมบัติของกระบวนการทางเทคนิค

ตัวอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ hona ในกระบอกสูบ Honing ช่วยให้คุณได้รับการทำงานที่ถูกต้องของแหวนลูกสูบ, กำจัดการบริโภคน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ

อะไรในที่สุด

คำนึงถึงข้อมูลข้างต้นก็เป็นที่ชัดเจนว่าหลังจากที่ดำเนินการข้อบกพร่องสามารถประเมินสภาพของเครื่องยนต์ได้อย่างสมจริง ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไปได้ที่จะวาดขึ้นประมาณเบื้องต้นนั่นคือแม่นยำมากขึ้นตรวจสอบว่ามากยกเครื่องใหญ่ของเครื่องยนต์หรือ bulkhead ของมอเตอร์คือ

ในกรณีนี้จะทำให้การตัดสินใจที่เป็นอิสระเกี่ยวกับสัญญาซื้อของเครื่องยนต์ในบางกรณีเราขอแนะนำให้คุณดำเนินการแก้ไขปัญหาที่จะมีความคิดที่ชัดเจนของระดับของการเสื่อมสภาพของความรุนแรงของความเสียหายและการซ่อมแซมความสามารถที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ตัวอย่างเช่นวันนี้ผู้เชี่ยวชาญประสบความสำเร็จในการเรียกคืนแม้กระทั่งบล็อกอลูมิเนียมซึ่งเป็นครั้งแรกความสามารถในการซ่อมแซม BC ดังกล่าวไม่ได้ให้ผู้ผลิต ในคำอื่น ๆ เทคโนโลยีสำหรับยกเครื่องโรงงานขาดบล็อกไม่ได้ปรับปรุงโซลูชั่นโรงงานอย่างเป็นทางการสำหรับการยกเครื่องของเครื่องยนต์เหล่านี้กับบล็อกอลูมิเนียมก็ไม่ได้

โดยไม่ต้องลงรายละเอียดในทางปฏิบัติมีการแก้ปัญหาด้วยความช่วยเหลือของอลูมิเนียมบล็อก gilzovki ในหลายกรณีการดำเนินการอย่างถูกต้องดำเนินการให้มอเตอร์ขนาดใหญ่พอสมควร "สำรอง" ของความแข็งแรงนั่นคือความสามารถในการออกหน่วยพลังงานหลังจากการซ่อมแซมอย่างน้อยประมาณ 100,000 กม.

นอกจากนี้เรายังแนะนำให้อ่านบทความเกี่ยวกับหัวซับสูบ ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบล็อก gilzovanii และธรรมชาติของขั้นตอนที่แตกต่างที่แตกต่างกันข้อดีและข้อเสีย

คำนึงถึงความจริงที่ว่าเรากำลังพูดถึงเครื่องยนต์ในรถยนต์ที่มีราคาค่อนข้างสูง (Range Rover, BMW เป็นต้น) ข้อบกพร่องและการยกเครื่องเช่นมอเตอร์ในเทคโนโลยีที่ไม่ใช่โรงงานอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นโซลูชันที่ให้ผลกำไรและน่าเชื่อถือกว่าเครื่องยนต์ swap สำหรับสัญญาเดียวกัน / ที่เครื่อง ความจริงก็คือเมื่อติดตั้งมอเตอร์ด้วยไมล์สะสมคุณจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่าไม่เป็นที่รู้จักอย่างชัดเจน

นอกจากนี้โรงไฟฟ้าที่คล้ายกันไม่ต่างจากมอเตอร์เก่าซึ่งก็คือในอนาคตอันใกล้ปัญหาเดียวกันนี้อาจเกิดขึ้นซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวของเครื่องยนต์ที่มีอยู่แล้ว